Privacy beleid

Privacy beleid Shemixxed

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 5-3-2020

Als u artikelen bij ons bestelt, geeft u persoonlijke gegevens aan ons door. U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en ze veilig bewaren. Wij vertellen u graag hoe wij uw gegevens gebruiken en hoe wij uw gegevens veilig opslaan zodat ze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Shemixxed. U dient zich ervan bewust te zijn dat Shemixxed niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Shemixxed verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze webshop en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Shemixxed of die van een derde partij.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Waarom wij deze gegevens verwerken

Shemixxed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen bij u af te kunnen leveren
 • Uw betaling te kunnen afhandelen
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Shemixxed analyseert uw gedrag op de website om zo onze website te verbeteren
 • Shemixxed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens die u ons via onze contactpagina en/of via de mail verstrekt, gebruiken wij om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Hoe wij gegevens veilig overdragen en ontvangen

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, maken wij gebruik van een beveiligde server. U herkent een beveiligde verbinding aan de volgende punten:

 • Het getoonde internetadres begint met “https://” in plaats van “http://…”
 • Op uw browser verschijnt in de vensterrand een gesloten hangslotje.Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

  Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden voldoen aan dezelfde veiligheidseisen als waar wij ons toe verplichten.

Hoe wij gegevens veilig opslaan
De Shemixxed pagina waarop u persoonsgegevens verstrekt maakt gebruik van een beveiligde verbinding. Zoals al toegelicht onder ‘Hoe wij gegevens veilig overdragen en ontvangen’ herkent u een beveiligde verbinding aan het https- internetadres en het afgebeelde hangslotje in de vensterrand van uw browser. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
Wanneer wij persoonsgegevens per e-mail verzenden maken wij hiervoor gebruik van een beveiligde verbinding.
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
Wij hebben alle systemen waarin gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt, voorzien van antivirussoftware.

Wanneer wij gegevens delen met derden

Shemixxed verstrekt uw persoonsgegevens aan zorgvuldig geselecteerde derden uitsluitend om de overeenkomst te kunnen organiseren en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Hiermee wordt eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gegarandeerd.

Hoe wij uw websitegebruik in kaart brengen

Shemixxed gebruikt functionele, analytische en tracking cookies om uw websitebezoek in kaart te brengen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Shemixxed gebruikt in de eerste plaats cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zij kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd dat wij gebruik maken van cookies en dat u door het bezoeken van onze website akkoord gaat met deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media- bedrijven.

Cookies
Wanneer je de website bezoekt kan enige informatie worden opgeslagen (op je eigen computer) in de vorm van een cookie om je automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies slaan geen persoonlijke informatie op maar zijn voor je browser een hulpmiddel om het voor jou makkelijker te maken websites snel te bekijken. Het uitzetten van cookies kan dus wel je gebruik van de website en diensten beperken.

Soms worden er cookies geplaatst door sociale media bijvoorbeeld Facebook. Dit zijn gewone communicatie cookies en er wordt geen persoonlijke data door ons opgeslagen.

Shemixxed maakt gebruik van Google Analytics cookies. Wij hebben een bewerker-overeenkomst met Google afgesloten en vastgelegd dat wij geen van deze gegevens willen delen met Google en we maken ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Onze Google Analytics cookies helpen ons om de website te verbeteren en zijn volledig geanonimiseerd (het IP-adres is niet volledig te zien en dus niet terug te voeren op een individu). Wat doen we er dan bijvoorbeeld mee? We kunnen het aantal bezoekers zien, we kunnen zien op welke pagina mensen vertrekken en we kunnen bijvoorbeeld zien of de meeste bezoekers in de winkel vaker naar een bepaald product kijken.

Hoe u gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om na te gaan welke gegevens van u bij ons bekend zijn, kunt u ons een mail sturen met een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering. Dit kan via ons contactformulier, per mail; [email protected] of per brief naar: Shemixxed Tesstraat 25 6657 cm Boven-Leeuwen
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Shemixxed zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als je jonger bent dan 18 jaar

Onze website is voor iedereen toegankelijk. Maar als je jonger bent dan 18 jaar mag je volgens de wet geen persoonlijke gegevens verstrekken aan ons zonder toestemming daarvoor te hebben gekregen van je ouder(s) of voogd(en). Het is voor ons niet mogelijk om dit te controleren zonder je om verdere gegevens te vragen. Verstrek ons daarom geen gegevens als je deze toestemming (nog) niet hebt gekregen. Mochten wij bij het ontvangen van je gegevens, om welke reden dan ook, het vermoeden hebben dat je nog geen 18 bent dan zullen we contact met je opnemen en navraag doen.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Klarna gebruik

Wanneer je Klarna gebruikt, zijn er twee manieren waarop wij je persoonsgegevens ontvangen: er zijn persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je met ons communiceert en er zijn persoonsgegevens die wij over je verzamelen uit verschillende bronnen (bijv. krediet- en fraudepreventiebureaus, winkels of publieke databanken).

Persoonsgegevens die je met ons deelt, kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn

 • Persoonlijke gegevens en contactinformatie – wij hebben deze informatie nodig om bijvoorbeeld je identiteit te bevestigen, je ondersteuning te bieden of een kredietbeoordeling uit te voeren alvorens krediet te verlenen.
 • Je betalingsinformatie – wij hebben deze informatie nodig om bijvoorbeeld transacties uit te voeren.

Persoonsgegevens die we over je verzamelen, kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op

 • Naam, geboortedatum, geboorteplaats en financiële informatie – bijvoorbeeld als een manier om fraude te voorkomen, te bevestigen of je in aanmerking komt voor krediet of je informatie te screenen op lijsten van zogenaamde Politiek Prominente Personen.
 • Informatie over de interactie tussen jou en Klarna – Dit kan informatie zijn over hoe je onze service gebruikt of je geschiedenis van terugbetalingen met Klarna, die we gebruiken om onze producten op jou af te stemmen, je ondersteuning te bieden of kredietbeoordelingen uit te voeren,voordat er krediet wordt verleend.
Waarom wij je gegevens gebruiken

Omdat we voortdurend werken aan het verbeteren van jouw winkelervaring, kunnen we je gegevens om een aantal redenen gebruiken, waaronder

 • Verifiëren van je identiteit wanneer je onze services gebruikt of contact met ons opneemt
 • Met jou als klant in contact te zijn
 • De door jou gevraagde services bieden
 • Je een overzicht van je financiële situatie geven
 • Begrijpen of je in aanmerking komt voor producten en diensten van Klarna
 • Je van informatie voorzien over de producten die wij aanbieden
 • Klanttevredenheidsonderzoeken
 • Krediet- en fraudebeoordelingen uitvoeren
 • Incassodiensten uitvoeren
 • IT-aanvallen voorkomen
 • Aan alle reglementaire en wettelijke vereisten voldoen
Hoe we gegevens gebruiken om een je een betere service te bieden

Zoals we hierboven hebben vermeld, zijn we van mening dat je gegevens je dagelijks leven moeten verbeteren. Hieronder vind je enkele voorbeelden van hoe de persoonsgegevens die je met ons deelt, je ten goede komen:

Betalen met Klarna: wanneer je een van onze betaalmethoden ‘Betaal nu’ of ‘Betaal later’ gebruikt, voeren wij intern en via derden een kredietcontrole uit en vragen we je persoonsgegevens, contactinformatie en informatie over de interactie tussen jou en Klarna op. Dit geeft ons een beter inzicht in je financiële situatie en of bepaalde producten bij je passen om je de beste opties te kunnen aanbieden.

Automatisch invullen van gegevens: wanneer je besluit om een bepaald artikel te kopen, bieden wij je de mogelijkheid om je persoonsgegevens, contactinformatie en betalingsinformatie op te slaan, zodat je deze niet bij elke aankoop handmatig hoeft in te vullen. Je kunt ervoor kiezen om deze functie te deactiveren in de “Instellingen voor automatisch invullen” in de Klarna app of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Klarna App: wanneer je de Klarna App gebruikt via de mobiele app of een webportaal, kunnen we informatie verzamelen over al je interacties met de app, je eerdere bestellingen, je transacties via verbonden bankrekeningen, maar ook artikelen die je leuk hebt gevonden in het verleden of waarvoor je gekozen hebt om ze toe te voegen aan je Klarna-app. Op deze manier kunnen we de ervaring die je hebt in onze app verbeteren en je een meer gepersonaliseerde ervaring aanbieden. Met bijvoorbeeld de mogelijkheid om je leveringen te kunnen volgen, je op de hoogte te kunnen brengen van prijsdalingen voor artikelen die je leuk vindt, je te kunnen herinneren aan komende betalingen, of je een persoonlijk financieel overzicht te kunnen geven.

Ondersteuning: om je efficiënte en gepersonaliseerde ondersteuning te kunnen bieden, verzamelen wij je persoonsgegevens en contactinformatie en een overzicht van eerdere contactmomenten met ons. Dit is om je vragen te kunnen opvolgen en de snelheid waarmee we je vragen behandelen te kunnen verhogen.

Veilig winkelen: wanneer je de diensten van Klarna gebruikt, verzamelen wij je persoonsgegevens en contactinformatie, betalings- en financiële informatie, informatie over je apparaat, informatie over geleverde bestellingen en diensten, evenals informatie over de interactie tussen jou en Klarna of (web)winkels. Op deze manier kunnen we beschermen tegen fraude en om pogingen tot het witwassen van geld te voorkomen. Dit is om je veilig te kunnen voelen wanneer je Klarna gebruikt en wij er zeker van kunnen zijn dat jij echt bent wie je beweert te zijn bij het beheren van jouw financiën.

Communicatie en aanbiedingen: als je Klarna in het verleden hebt gebruikt, verzamelen we mogelijk ook persoonsgegevens en contactinformatie, informatie over eerdere bestellingen en eerdere gesprekken met onze medewerkers van de klantenservice, maar ook informatie over je apparaat. Dit is om contact met je te kunnen opnemen over nieuwe aanbiedingen, producten en updates waarin je mogelijk geïnteresseerd bent. Je kunt je eenvoudig afmelden voor deze optie door de onderstaande stappen te volgen.

Hoe je kunt controleren welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken

Er zijn een aantal manieren waarop je de gegevens kunt beheren die we verzamelen en de manier waarop we deze gebruiken.

 • Automatisch invullen: binnen de Klarna App kan je ervoor kiezen om de functie “Automatisch invullen” te deactiveren. Deze functie zorgt dat automatisch relevante informatie wordt ingevuld wanneer je toekomstige bestellingen doet. Je kunt ervoor kiezen om je voor deze functie af te melden in de app via “Instellingen voor automatisch invullen”.
 • Marketingcommunicatie: Om je af te melden voor marketingberichten kan je eenvoudig op de link “Afmelden” onderaan elke e-mail klikken. Je kan ook contact met ons opnemen via een e-mail waarin je aangeeft dat je je wilt afmelden voor het ontvangen van marketingberichten. Raadpleeg voor alle contactgegevens de laatste paragraaf.
 • Identificatie: Je kan personaliseren hoe je wilt dat wij je identiteit verifiëren voor elke aankoop in de Klarna App. Ga naar de Klarna App en kies “Instellingen”/”Privacy en beveiliging”.
Je informatie exporteren, verwijderen en wissen

Klarna bewaart informatie over jou als klant om je onze diensten te kunnen aanbieden. Je behoudt echter het recht om:

Een kopie te vragen van de gegevens die we over je verzamelen – Je hebt het recht om een kopie van je persoonlijke gegevens aan te vragen. Om dit te doen, stuur je ons gewoon een e-mail ([email protected]) waarin je aangeeft dat je een dergelijke kopie wilt ontvangen of neem contact op met onze klantenservice.

Onjuiste of onvolledige informatie over jezelf aanpassen – Als je informatie die naar jou verwijst als onjuist of onvolledig beschouwt, heb je het recht om de informatie te laten aanpassen of aanvullen. Als je wijzigingen wilt aanbrengen, neem gewoon contact met ons op via onze 24/7 chat of door contact op te nemen met onze klantenservice, met een omschrijving van je verzoek.

Een product, dienst of je hele relatie met Klarna te beëindigen – Je kunt de meeste van onze producten en diensten eenvoudig rechtstreeks in de Klarna App beheren of beëindigen. Door een product of dienst te beëindigen, beëindig je daarmee de verbonden algemene voorwaarden. Als je vragen hebt over het beëindigen van een product of dienst, kan je 24/7 met ons chatten via de app.

Als je de volledige relatie (alle overeenkomsten) met Klarna wilt beëindigen, stuur je ons een e-mail waarin je aangeeft dat je je relatie wilt beëindigen. Raadpleeg voor alle contactgegevens de laatste paragraaf.

De verwijdering van je persoonsgegevens – Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens – waarvan Klarna niet verplicht is om ze te bewaren – worden verwijderd. Let op: als gevolg hiervan ontvang je bijvoorbeeld geen marketingberichten van ons meer en kan je je niet meer aanmelden bij onze webportaal of mobiele app zodra dit proces is voltooid. Als je wilt dat we je persoonsgegevens verwijderen, stuur ons gewoon een e-mail ([email protected]) met je verzoek.

Als je de gegevens die je met ons deelt tot een bepaald soort wilt beperken, kan je je bijvoorbeeld altijd afmelden voor marketingberichten, (zie de paragraaf “Hoe je kunt controleren welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken”) of bepaalde producten of services verwijderen, die je hebt gebruikt (zie de paragraaf ““Een product, service of je hele relatie met Klarna beëindigen”).

Bewaren van bepaalde gegevens
Houd er rekening mee dat er gevallen kunnen zijn waarin de toegang tot gegevens of het recht om specifieke informatie te verwijderen, beperkt kan zijn. Als bank zijn we bijvoorbeeld verplicht om bepaalde gegevens wettelijk te bewaren, bijvoorbeeld voor antiwitwasdoeleinden. Naast de wettelijke vereisten kunnen we ook bepaalde informatie bewaren om zowel jou als ons te beschermen, bijvoorbeeld voor fraudepreventie.

Identificatie voor het verkrijgen van toegang tot of het verwijderen van gegevens. Om je recht uit te oefenen om je gegevens te laten wissen of je recht op toegang tot je persoonsgegevens uit te oefenen, moet Klarna je identificeren via bijvoorbeeld je persoonsgegevens en informatie waartoe alleen jij toegang tot hebt. Om te vermijden dat persoonsgegevens ten onrechte bekend worden gemaakt of verwijderd, zijn we altijd verplicht je eerst goed te identificeren. Dit geldt ook voor het verstrekken van informatie aan derden, bijvoorbeeld een postkantoor, dit mag alleen wanneer de verificatie is volbracht.

Hoe en wanneer we je gegevens delen

Afhankelijk van de service die je wilt gebruiken, moeten we mogelijk enkele van je gegevens delen met een beperkt aantal derden, bijvoorbeeld partners (cloud computing-platforms, aanbieders van een betalingsdienst of online-verkoopplatforms) of autoriteiten. Om je enkele voorbeelden te geven, de reden hiervoor kan zijn dat we je gegevens veilig kunnen opslaan, je identiteit kunnen verifiëren om transacties te voltooien, het kunnen houden aan wettelijke vereisten, fraude kunnen voorkomen, kredietbeoordelingen kunnen uitvoeren of met je kunnen communiceren via een niet- Klarna-platform (bijv. Facebook of Twitter). Raadpleeg paragraaf 7 van onze Privacyverklaring voor meer informatie over de ontvangers.

Compliance

Wanneer je ervoor kiest je gegevens met ons te delen, weten we dat je erop vertrouwt dat wij het juiste doen. Het juiste doen betekent niet alleen rekening houden met jouw belangen, maar ook zich aan de toepasselijke wetten en verplichtingen houden. En als het gaat om hoe en wanneer we je gegevens gebruiken, zijn er een groot aantal regels voor dergelijke praktijken. Een recenter voorbeeld is de naleving van de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming), een wet die gegevensbescherming en privacy regelt voor alle personen in de Europese Unie.

Als financiële instelling moeten we ook voldoen aan een aantal aanvullende regels, bijvoorbeeld vastleggen wat we kunnen doen wanneer we kredieten verlenen, witwassen en terrorismefinanciering voorkomen, en nog veel meer. Op grond van deze regels zijn we soms verplicht om bepaalde informatie op te slaan of details te delen met overheidsinstanties, wanneer daartoe opdracht wordt gegeven.

We nemen deze verantwoordelijkheden uiterst serieus en werken er altijd aan om in jouw beste belang te denken wanneer we evalueren hoe we deze het beste kunnen naleven.

Je gegevens veilig houden

We investeren uitgebreid in ons geavanceerde beveiligingssysteem dat continu onze systemen controleert om verdachte activiteiten te melden. Wanneer je Klarna gebruikt, is het belangrijk dat je weet dat we voordat we beginnen met het bouwen van onze producten, alle mogelijke risico’s onderzoeken en de nodige tegenmaatregelen ontwerpen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig blijven. Natuurlijk coderen we je gegevens waar nodig, terwijl we ervoor zorgen dat alleen de juiste mensen toegang hebben. Als financiële instelling moeten we ook regelmatig externe audits uitvoeren van de beveiligingsmaatregelen die we hebben getroffen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.